همکارارسال رمز عبور در صورتی که رمز عبور را فراموش کرده اید ، ایمیل خود را وارد کنید تا رمز عبور به ایمیل شما ارسال گردد. 
با سلام گذر واژه اولیه 1234 می باشد و بعد از اولین ورود الزاما تغییر یابد .
نسخه : 22 - 06 - 95